slušanje

TELC – The European Language Certificate

TELC – The European Language Certificate

TELC The European Language Certificate (danas telc) međunarodno su standardizirani testovi deset svjetskih jezika. Telc gGmbH pružatelj je testiranja jezika sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. Telc gGmbH u svojoj ponudi ima više od 70, međunarodno priznatih certifikata, uključujući opći jezik i jezik struke, kao i testove za školarce i studente. Svi jezični ispiti telca … Continued

Tečajevi stranih jezika – PAVUNA

Tečajevi stranih jezika – PAVUNA

Mit je da su inteligentni ljudi bolji u učenju stranih jezika. Naravno, akademici u ruci drže arsenal strategija učenja, no ipak je većina sposobnosti učenja jezika zapravo navika koja se može oblikovati kroz malo discipline i samosvijesti. Evo pet najčešćih grešaka koju čine osobe koje uče neki strani jezik: Nedovoljno slušanja Postoje lingvisti i škole … Continued

Koliko vokabulara je dovoljno?

Koliko vokabulara je dovoljno?

Jezične vještine teško je izmjeriti. Postoji prirođeni subjektivitet u analizi jezika nekog učenika ili govornika i njihovih jezičnih vještina. Jezici su doslovno beskonačan i neprebrojiv broj rečenica koje se mogu proizvesti od skupa riječi. Osim toga, svaka riječ može imati različito značenje, ton izgovora može varirati i doslovno je tisuće drugih faktora koji otežavaju stvar. … Continued